Menu

Rokers

Bekijk je deze website via telefoon of tablet? Dan kan het zijn dat je de submenu’s onder aan de pagina vindt, scrol dus rustig verder.

Hoe kan halotherapie helpen?

Alom is bekend dat roken gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Belangrijke ziekten die geheel of grotendeels door roken worden veroorzaakt zijn longkanker, COPD, chronische bronchitis en emfyseem. De luchtwegen en bronchiën raken vervuild met teerdeeltjes, en slijm hoopt zich op omdat het natuurlijke reinigingsproces van de longen is verstoord.
Bent je een (ex-)roker dan kan halotherapie je helpen de aanwezige teerresten en het overtollige slijm af te voeren. Je zult merkbaar meer lucht krijgen waardoor je vitaliteit zal toenemen. Ook het natuurlijke reinigingsproces kan zich weer enigszins herstellen. De belangrijkste voordelen van halotherapie voor (ex-) rokers zijn:
Schoning van de luchtwegen van gevaarlijke tabaksrook en teerresten
Verlichting belangrijkste symptomen: hoesten en spuug
Versterking van het immuunsysteem
Verbetering luchtwegcondities
Verhoogde motivatie om te stoppen met roken
Rokers...

Wat zijn rokerslongen?

Een rokershoest ontstaat als iemand langdurig rookt. De teer die in de longen binnenkomt als er een trekje aan een tabaksproduct wordt genomen zet zich vast op het longweefsel. In de longen bevindt zich een enorm aantal trilhaartjes. Deze trilhaartjes hebben als taak het uit de longen drijven van met afval vervuild slijm. De trilhaartjes worden beschadigd door het teer, zodat de longen niet langer goed kunnen worden gereinigd en het vuil zich ophoopt. Dit vuil moet vervolgens worden uitgehoest – ziedaar de rokershoest.

Nicotine, teer en vele andere stoffen die vrijkomen bij het verbranden van tabak, komen de longen binnen. De agressieve gassen uit tabaksrook dringen door de natuurlijke slijmlaag van de longen heen. Deze stoffen tasten de cellen aan; de cellen sterven af. Gevolg is dat vele witte bloedcellen komen helpen om de cellen weer op te bouwen. Bij mensen die veel roken komen er geen normale cellen terug, maar nemen slijmproducerende cellen de lege plaatsen in. Deze produceren zeer veel slijm, waardoor de vervuiling in de longen meegenomen kan worden. De hoeveelheid slijm is echter te groot voor de trilharen; deze kunnen het niet meer aan en raken verlamd. Ook nicotine zorgt ervoor dat de trilharen verlamd raken.


Wat is de relatie tussen roken en COPD?

De trilharen voeren het slijm met vuil niet meer af; ze zijn immers verlamd en doen bijna niks meer. De hoeveelheid slijm kan nu alleen nog maar afgevoerd worden door het hoesten, de ‘rokershoest’. Vooral ’s ochtends hebben rokers er last van: de trilhaartjes die hun werk nog enigszins hebben kunnen doen zijn erin geslaagd een deel van het slijm naar boven te brengen. Dit slijm is klaar om uitgehoest te worden. Veel rokers zullen daarom ook ’s ochtends moeten hoesten, meer dan overdag het geval is. Elke keer dat er gehoest wordt, neemt de elasticiteit van het longweefsel af.

Op een gegeven moment is de rek bijna volledig uit het weefsel. Deze ziekte heet COPD en kan ernstig invaliderend zijn wanneer er niet gestopt wordt met roken. De rokershoest kan ook als afweermechanisme werken. Een deel van de giftige stoffen wordt uitgehoest in plaats van in het lichaam opgenomen, echter weegt dit niet op tegen de schade die al is aangericht en waarschijnlijk nog toeneemt.